രാത്രി

Tuesday, March 29, 2005

തറ പറ പന..................

എഴുതാന്‍ വിട്ടുപോയ വാക്കുകളുടെയും പാടാന്‍ മറന്നു പോയ പാട്ടുകളുടെയും സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കഥാവശേഷമാണു ജീവിതം എന്നു ഓര്‍മിപ്പിച്ച നാരീനാമധാരിയായ നിറൂപകനെ ഓര്‍ത്തു തുടങ്ങട്ടെ. തറ പറ പന....................

8 Comments:

 • ഭാവുകങ്ങള്‍!
  പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍!!
  പ്രതീക്ഷകള്‍!!!


  രാത്രിഞ്ചരാ, ഞങ്ങളിരാലെങ്കിലും അഥവാ തളര്‍ന്നുറങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കില്‍ ഇടക്കു വിളിച്ചുണര്‍ത്താനും ഉണര്‍ത്തിയൂട്ടാനും
  നീ
  സദാ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുക!

  By Blogger viswaprabha വിശ്വപ്രഭ, at 5:22 PM  

 • eagerly awaiting the rest of the lessons...thaRa, paRa, pana....

  By Anonymous reshma, at 5:36 PM  

 • thanks വിശ്വം :)
  thanks രേഷ്മ :)

  By Blogger rathri, at 5:56 PM  

 • ആരാണാവോ ആ നാരീനാമധാരിയായ നിരൂപകന്, രാത്രിയില് ഒന്നുകൂടുവാന് ഒക്കുമോ കൂട്ടുകാരാ?

  By Blogger കെവിന്‍ & സിജി, at 6:20 PM  

 • രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാല്‍ കൂടാന്‍ പറ്റില്ല. പട്ടാപ്പകല്‍ സുര്യന്‍ ഉച്ചിയില്‍ നില്‍ക്കുബോള്‍ നമുക്കു കൂടാം. ഹി ഹി!!

  By Blogger rathri, at 10:44 AM  

 • para para para vegam para athe enikku parayan ullu

  By Blogger സു | Su, at 4:33 PM  

 • very nice posts .....keep it up
  www.keralam.at

  By Blogger keralam, at 2:49 AM  

 • nandi keralam :)

  By Blogger rathri, at 1:49 PM  

Post a Comment

<< Home